Mobile
Haberler

Guidehouse tarafından düzenlenen web seminerinde, ilaç endüstrisinin üst düzey strateji liderleri bir araya geldi.

Selin Kurnaz, Ph.D., Massive Bio’nun kurucu ortağı ve CEO’su, klinik çalışmalarda çeşitlilik ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi üzerine bir panelde yer aldı.

NEW YORK—Farmasötik şirketler ve diğer tıbbi ürün üreticileri, klinik çalışmalarda daha çeşitli hasta popülasyonlarına ulaşmak için yeni stratejiler benimsemeli ve yeni ortaklar kabul etmelidir. Bu konuda bir web panel konuşmasında katılımcılar, “Sağlık Eşitliğine Odaklanmak: Yaşam Bilimlerinde Klinik Çalışmalarda Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı Güçlendirmek” başlıklı etkinlikte görüşlerini dile getirdi. Guidehouse danışmanlık firmasının Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcısı Liisa Eisenlohr’un moderatörlüğünde gerçekleşen tartışmada, kritik araştırma çalışmalarında çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda farklı bakış açılarına sahip birkaç sektör uzmanı yer aldı. Panelde Selin Kurnaz, Ph.D., Massive Bio, Inc.’in ortak kurucusu ve CEO’su da bulunuyordu. Şirket, hasta odaklı klinik çalışma eşleştirmesi yapan ve yapay zeka temelli bir liderdir. Kurnaz, “Klinik çalışmalarda çeşitlilik ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi şirketimizin DNA’sında yer alıyor,” dedi.

Klinik çalışmalar, deneysel ilaçların ve diğer tıbbi ürünlerin güvenilirlik ve etkinliklerini test etmek için tasarlanmıştır. Tarihsel olarak, ırk ve etnik azınlıklardan ve diğer çeşitli gruplardan gelen insanlar klinik çalışmalarda yeterince temsil edilmemiştir. Bu, araştırmaların, farklı ırk veya etnik kökenden gelen insanların bazı tıbbi ürünlere farklı tepkiler gösterebileceğini gösterdiği için bir sorundur. Bu eksikliği gidermek için, araştırma topluluğunda, Afro Amerikan, Hispanic, Asyalı ve Kızılderili gibi çeşitli ırklardan ve renklere sahip diğer insanların daha fazla dahil edilmesi için artan bir hareket başlamıştır.

Ancak, Kurnaz, potansiyel olarak hayat kurtaran tedavilerin klinik çalışmalarda incelendiği şekilde daha geniş bir hasta grubuna ulaşmanın daha geniş bir düşünce yapısını gerektirdiğini savundu. “Ne yazık ki, klinik katılımda, sadece belirli bir ırk veya etnik grup marjinalleştirilmiyor. Herkes klinik çalışmalara erişim konusunda marjinalleştiriliyor,” dedi.

Başlangıç olarak, Kurnaz, klinik çalışmaların genellikle büyük akademik tıp merkezlerinde, şehir merkezlerinde yapıldığını belirtiyor. Ancak, onkoloji hastalarının yaklaşık %85’i daha küçük topluluklardaki kanser kliniklerinde tedavi alıyor. Tüm kanser hastalarının yarısı, onkologlarından klinik çalışma seçeneklerini hiç duymuyor. Bir hasta klinik çalışma hakkında bilgilendirildiğinde, neredeyse her zaman tedavi aldığı hastanede yapılan bir deney kullanımı oluyor ve ne yazık ki bu en iyi seçim olmayabiliyor. “Bu yüzden Massive Bio olarak, toplum tabanlı uygulamalarda klinik araştırma erişimini artırmak için önemli bir çaba harcıyoruz,” diyor Kurnaz. Aynı zamanda, Massive Bio kanser hastalarıyla işbirliği yaparak, finansal ve seyahat gibi “son mil” engelleri aşmalarına yardımcı oluyor.

Kurnaz, farklı topluluklara ulaşmak için hasta savunuculuk grupları ile yakın işbirliğinin önemini vurguladı, bu görüş panel üyesi Erika Heiges, MPH, Bristol Myers Squibb (BMS) için bağlılık strateji lideri tarafından da paylaşıldı. Heiges, örnek olarak, BMS’nin “Black Health Matters” adlı bir savunuculuk grubu ile olan işbirliğini anlattı. Bu işbirliğinin bir inisiyatifi, afro amerikan erkeklerde beyaz erkeklere göre %60 daha yaygın olan prostat kanserine odaklandı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki afro amerikan erkeklerin sadece %4’ü klinik çalışmalara katılıyor. Berber dükkanları ve kiliseler gibi mekanlarda yapılan toplum tabanlı eğitim programlarıyla BMS ve Black Health Matters, yeni prostat kanseri tedavilerinin klinik çalışmalarda afro amerikan erkeklerin katılımını %17’ye çıkardı. Heiges, “hasta savunuculuk grupları olmadan bunu başaramayız,” diyor.

Başka bir yenilikçi strateji olarak, Novartis, ABD’deki dört tarihsel olarak afro amerikan tıp fakültesi ile işbirliği yaparak bu akademik merkezlerde klinik çalışmalar yürütüyor, dedi Kim Fookes, ilaç şirketinin klinik çalışmalarda çeşitlilik ve katılımın küresel başkanı. “Uzun vadede, farklı kökenlere sahip hekimlerin ve klinik çalışma uzmanlarının gelecek neslini de destekliyoruz,” dedi ve hedefin renkli insanların sayısını artırmak olduğunu belirtmektedir.

Panel tartışmasına Bayer’den global klinik proje yöneticisi Binita Patel, ve Sanofi’den Amerika klinik çalışma birimi için başkan yardımcısı ve tıbbi danışmanlık başkanı Dr. Omer Abdullah da katıldı. Dr. Abdullah, düzenleyicilerin klinik çalışmalarda çeşitliliği ve katılımı artırmak için ivme yaratmaya yardımcı olduğunu belirtti. Örneğin, Nisan ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi, tıbbi ürün geliştiricilerinin tarihsel olarak bu çalışmalarda temsil edilmemiş gruplardan denekleri dahil etmek için ırk ve etnik çeşitlilik planları oluşturması için öneriler içeren bir taslak rehber yayınladı. “Bu doğru yönde atılmış büyük bir adımdır,” dedi Dr. Abdullah.